Een goede verwijsindex staat of valt met de kwaliteit van de meldingen. Maar wanneer doet u een melding en wanneer niet? De handreiking op deze website helpt u, de professional, bij het maken van die afweging.

Vermoedt u dat een jeugdige in zijn ontwikkeling en opgroeien wordt belemmerd? Dan kunt u de handreiking gebruiken als een hulpmiddel bij het kwalificeren van het risico.

Onder de knop Over de handreiking staat meer uitleg over de leefgebieden en de bijbehorende handreikingen en hoe u deze kunt toepassen.