Verwijsindex.nl

De Verwijsindex is een initiatief van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Bij de totstandkoming van deze handreiking zijn de volgende organisaties betrokken:

 • Actiz
 • Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
 • Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)
 • Careyn
 • Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
 • Federatie opvang
 • De GGD
 • GGD-JGZ
 • GGZ Nederland
 • Halt Nederland
 • Het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO)
 • Informatie Beheer Groep (IBG)
 • Ingrado
 • Kinderopvang
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Kraamzorg
 • Landelijk Platform Peuterspeelzalen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)
 • MBO Raad
 • MEE Nederland
 • MO Groep Jeugdzorg
 • MO Groep WMD
 • Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
 • Nederlands Vereniging voor Autisme (NVA)
 • Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • OCW Den Haag
 • Openbaar Ministerie
 • PO Raad
 • Politie
 • Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Symbion
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
 • VO Raad
 • WEC-Raad
 • Zorggroep Almere
 • Zwerfjongeren NL