Voor het melden aan de verwijsindex moet er sprake zijn van een daadwerkelijke bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het doen van een melding, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate ernstig dat een melding aan de verwijsindex gerechtvaardigd is.

In het leefgebied ‘Materiële omstandigheden’ worden problemen genoemd die betrekking hebben op de woonomstandigheden van de jeugdige, de kwaliteit van de materiële verzorging van de jeugdige, de kwaliteit en veiligheid van de buurt waarin de jeugdige opgroeit en de financiële situatie van de jeugdige/het gezin.

  1. Er zijn problemen betreffende de woning waarin de jeugdige woont
  2. De jeugdige krijgt onvoldoende materiële verzorging of er is sprake van onvoldoende investering in algemeen gangbare uitgaven
  3. Het gezin/de jeugdige heeft financiële problemen of is afhankelijk van een uitkering en/of anderen
  4. Het gezin/de jeugdige woont in een buurt die ontoereikend of onveilig is voor het grootbrengen/opgroeien van jeugdigen
  5. Het gezin/de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of verhuist vaak
Lees alle toelichtingen bij de criteria
Sluit toelichting
Melden mag, afwegen moet!

I.  Toelichting bij de criteria van leefgebied ‘Materiële omstandigheden’

  1. De woning is dermate ongeschikt dat dit de ontwikkeling van de jeugdige in de weg staat (bijvoorbeeld geen privacy, geen rust of speelruimte of geen eigen bed of studeerplek). De woning is onvoldoende veilig. Er zijn problemen met bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit, vocht, ongedierte, onveilige deuren of ramen of kapot sanitair. (Basis)voorzieningen als gas, water, licht of verwarming zijn gedurende het afgelopen jaar afgesloten geweest of er is geen kookgelegenheid aanwezig.
  2. Er is sprake van slechte hygiëne, ontoereikend beddengoed, (winter)kleding en/of ontoereikend eten/drinken (zoals ontbijt overslaan of geen warme maaltijd per dag). Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in zaken als ontspanning (bijvoorbeeld vakantie, sport, spel), eenvoudig speelgoed of sportbenodigdheden, mee kunnen doen aan schoolactiviteiten, faciliteiten om te studeren/ kennis te verzamelen.
  3. Er is sprake van achterstallige betalingen, of de jeugdige/ouder heeft moeten lenen voor het betalen van dagelijkse benodigdheden of de jeugdige/ouder krijgt een vorm van budgetbeheer, minnelijke of wettelijke schuldhulpverlening. De jeugdige/ouder krijgt (of komt in aanmerking voor) een pakket van de voedselbank. De jeugdige leeft van een uitkering en of het gezin leeft met moeite van een uitkering. De jeugdige/het gezin laat zich onderhouden door anderen of krijgt geld uit criminele activiteiten.
  4. Een ontoereikende buurt betekent onder andere dat er weinig of geen sociale voorzieningen zijn en/of dat er onvoldoende speelmogelijkheden zijn. Een onveilige buurt betekent dat er bijvoorbeeld sprake is van criminaliteit, veel verkeer of overtredingen als vervuiling of graffiti.
  5. Geen toelichting
Terug naar de voorkant