Bij elk leefgebied wordt een aantal problemen genoemd die kunnen worden meegewogen in de professionele afweging om te melden aan de verwijsindex. Voor een goede afweging is het raadzaam op alle vijf de leefgebieden na te gaan of er problemen zijn. Deze handreiking is slechts bedoeld om ondersteuning en richting te geven bij de professionele afweging wel of niet te melden aan de verwijsindex. U als professional maakt zelf deze afweging. 

In deze handreiking wordt de term jeugdige gebruikt. Voor deze term kan zowel kind, baby, peuter, puber als jongere worden gelezen.

Status handreiking
Deze handreiking heeft geen basis in de wet en heeft dus ook geen juridische status. De handreiking is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor de praktijk bij het toepassen van de wet op een concrete situatie. Een professional is dan ook niet verplicht de handreiking te gebruiken. Voor een uitgebreide toelichting op het wettelijk kader en de relatie tussen de wet en deze handreiking, zie ‘Wettelijk kader landelijke verwijsindex’.